Etter en botched up eskortejobb for Teemo the Hutt er “heltene” skutt ned og krasjlandet på Tatooine. Stick i midten av ingenmannsland må heltene komme seg til nærmeste by før de kreperer ute i Tatooines villmark.

Star Wars FFG Campaign

whoaateddyb