Star Wars FFG Campaign

Surviving Tatooine

Intro session

Etter å ha rota til ett relativt enkelt eskorteoppdrag for Teebo the Hutt, har heltene blitt skutt ned over Tatooine og er nå på rømmen. Men overlever de den fæle ørkenen og alle farene i den, og kommer de seg vekk fra planeten før Teemo’s goons fanger dem og lager Bantha-stuing av dem?

Comments

wo07

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.